Advertisement

February 2027

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

29th of Sh'vat, 5787
Parashat Mishpatim

7

30th of Sh'vat, 5787
Rosh Chodesh Adar I

8

1st of Adar I, 5787
Rosh Chodesh Adar I

9

 

10

 

11

 

12

 

13

6th of Adar I, 5787
Parashat Terumah

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

13th of Adar I, 5787
Parashat Tetzaveh

21

14th of Adar I, 5787
Purim Katan

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

20th of Adar I, 5787
Parashat Ki Tisa

28