Advertisement

July 2026

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

17th of Tamuz, 5786
Tzom Tammuz

3

 

4

19th of Tamuz, 5786
Parashat Pinchas

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

26th of Tamuz, 5786
Parashat Matot-Masei

12

 

13

 

14

 

15

1st of Av, 5786
Rosh Chodesh Av

16

 

17

 

18

4th of Av, 5786
Parashat Devarim
Shabbat Chazon

19

 

20

 

21

 

22

8th of Av, 5786
Erev Tish'a B'Av

23

9th of Av, 5786
Tish'a B'Av

24

 

25

11th of Av, 5786
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31