Advertisement

September 2025

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

13th of Elul, 5785
Parashat Ki Teitzei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

20th of Elul, 5785
Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

27th of Elul, 5785
Parashat Nitzavim

21

 

22

29th of Elul, 5785
Erev Rosh Hashana

23

1st of Tishrei, 5786
Rosh Hashana 5786

24

2nd of Tishrei, 5786
Rosh Hashana II

25

3rd of Tishrei, 5786
Tzom Gedaliah

26

 

27

5th of Tishrei, 5786
Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

28

 

29

 

30