Advertisement

November 2025

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

10th of Cheshvan, 5786
Parashat Lech-Lecha

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

17th of Cheshvan, 5786
Parashat Vayera

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

24th of Cheshvan, 5786
Parashat Chayei Sara

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

1st of Kislev, 5786
Rosh Chodesh Kislev

22

2nd of Kislev, 5786
Parashat Toldot

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

9th of Kislev, 5786
Parashat Vayetzei

30