Advertisement

February 2024

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

24th of Sh'vat, 5784
Parashat Yitro

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

30th of Sh'vat, 5784
Rosh Chodesh Adar I

10

1st of Adar I, 5784
Parashat Mishpatim
Rosh Chodesh Adar I

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

8th of Adar I, 5784
Parashat Terumah

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

14th of Adar I, 5784
Purim Katan

24

15th of Adar I, 5784
Parashat Tetzaveh

25

 

26

 

27

 

28

 

29