Advertisement

November 2024

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

30th of Tishrei, 5785
Rosh Chodesh Cheshvan

2

1st of Cheshvan, 5785
Parashat Noach
Rosh Chodesh Cheshvan

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

8th of Cheshvan, 5785
Parashat Lech-Lecha

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

15th of Cheshvan, 5785
Parashat Vayera

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

22nd of Cheshvan, 5785
Parashat Chayei Sara

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

29th of Cheshvan, 5785
Parashat Toldot