Advertisement

July 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

12th of Tamuz, 5783
Parashat Chukat-Balak

2

 

3

 

4

 

5

 

6

17th of Tamuz, 5783
Tzom Tammuz

7

 

8

19th of Tamuz, 5783
Parashat Pinchas

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

26th of Tamuz, 5783
Parashat Matot-Masei

16

 

17

 

18

 

19

1st of Av, 5783
Rosh Chodesh Av

20

 

21

 

22

4th of Av, 5783
Parashat Devarim
Shabbat Chazon

23

 

24

 

25

 

26

8th of Av, 5783
Erev Tish'a B'Av

27

9th of Av, 5783
Tish'a B'Av

28

 

29

11th of Av, 5783
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

30

 

31