Advertisement

November 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

20th of Cheshvan, 5784
Parashat Vayera

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

27th of Cheshvan, 5784
Parashat Chayei Sara

12

 

13

 

14

1st of Kislev, 5784
Rosh Chodesh Kislev

15

 

16

 

17

 

18

5th of Kislev, 5784
Parashat Toldot

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

12th of Kislev, 5784
Parashat Vayetzei

26

 

27

 

28

 

29

 

30