Advertisement

November 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

11th of Cheshvan, 5783
Parashat Lech-Lecha

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

18th of Cheshvan, 5783
Parashat Vayera

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

25th of Cheshvan, 5783
Parashat Chayei Sara

20

 

21

 

22

 

23

 

24

30th of Cheshvan, 5783
Rosh Chodesh Kislev

25

1st of Kislev, 5783
Rosh Chodesh Kislev

26

2nd of Kislev, 5783
Parashat Toldot

27

 

28

 

29

 

30