Advertisement

January 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

28th of Tevet, 5782
Parashat Vaera

2

 

3

1st of Sh'vat, 5782
Rosh Chodesh Sh'vat

4

 

5

 

6

 

7

 

8

6th of Sh'vat, 5782
Parashat Bo

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

13th of Sh'vat, 5782
Parashat Beshalach

16

 

17

15th of Sh'vat, 5782
Tu BiShvat

18

 

19

 

20

 

21

 

22

20th of Sh'vat, 5782
Parashat Yitro

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

27th of Sh'vat, 5782
Parashat Mishpatim

30

 

31