Advertisement

Sat02-Jan-2021Parashat Vayechi
Sat09-Jan-2021Parashat Shemot
Thu14-Jan-2021Rosh Chodesh Sh'vat
Sat16-Jan-2021Parashat Vaera
Sat23-Jan-2021Parashat Bo
Thu28-Jan-2021Tu BiShvat
Sat30-Jan-2021Parashat Beshalach
Sat06-Feb-2021Parashat Yitro
Fri12-Feb-2021Rosh Chodesh Adar
Sat13-Feb-2021Parashat Mishpatim
Sat13-Feb-2021Rosh Chodesh Adar
Sat13-Feb-2021Shabbat Shekalim
Sat20-Feb-2021Parashat Terumah
Sat20-Feb-2021Shabbat Zachor
Thu25-Feb-2021Ta'anit Esther
Thu25-Feb-2021Erev Purim
Fri26-Feb-2021Purim
Sat27-Feb-2021Parashat Tetzaveh
Sun28-Feb-2021Shushan Purim
Sat06-Mar-2021Parashat Ki Tisa
Sat06-Mar-2021Shabbat Parah
Sat13-Mar-2021Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat13-Mar-2021Shabbat HaChodesh
Sun14-Mar-2021Rosh Chodesh Nisan
Sat20-Mar-2021Parashat Vayikra
Thu25-Mar-2021Ta'anit Bechorot
Sat27-Mar-2021Parashat Tzav
Sat27-Mar-2021Shabbat HaGadol
Sat27-Mar-2021Erev Pesach
Sun28-Mar-2021Pesach I
Mon29-Mar-2021Pesach II
Tue30-Mar-2021Pesach III (CH''M)
Wed31-Mar-2021Pesach IV (CH''M)
Thu01-Apr-2021Pesach V (CH''M)
Fri02-Apr-2021Pesach VI (CH''M)
Sat03-Apr-2021Pesach VII
Sun04-Apr-2021Pesach VIII
Thu08-Apr-2021Yom HaShoah
Sat10-Apr-2021Parashat Shmini
Mon12-Apr-2021Rosh Chodesh Iyyar
Tue13-Apr-2021Rosh Chodesh Iyyar
Wed14-Apr-2021Yom HaZikaron
Thu15-Apr-2021Yom HaAtzma'ut
Sat17-Apr-2021Parashat Tazria-Metzora
Sat24-Apr-2021Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Mon26-Apr-2021Pesach Sheni
Fri30-Apr-2021Lag B'Omer
Sat01-May-2021Parashat Emor
Sat08-May-2021Parashat Behar-Bechukotai
Mon10-May-2021Yom Yerushalayim
Wed12-May-2021Rosh Chodesh Sivan
Sat15-May-2021Parashat Bamidbar
Sun16-May-2021Erev Shavuot
Mon17-May-2021Shavuot I
Tue18-May-2021Shavuot II
Sat22-May-2021Parashat Nasso
Sat29-May-2021Parashat Beha'alotcha
Sat05-Jun-2021Parashat Sh'lach
Thu10-Jun-2021Rosh Chodesh Tamuz
Fri11-Jun-2021Rosh Chodesh Tamuz
Sat12-Jun-2021Parashat Korach
Sat19-Jun-2021Parashat Chukat
Sat26-Jun-2021Parashat Balak
Sun27-Jun-2021Tzom Tammuz
Sat03-Jul-2021Parashat Pinchas
Sat10-Jul-2021Parashat Matot-Masei
Sat10-Jul-2021Rosh Chodesh Av
Sat17-Jul-2021Parashat Devarim
Sat17-Jul-2021Shabbat Chazon
Sat17-Jul-2021Erev Tish'a B'Av
Sun18-Jul-2021Tish'a B'Av
Sat24-Jul-2021Parashat Vaetchanan
Sat24-Jul-2021Shabbat Nachamu
Sat31-Jul-2021Parashat Eikev
Sat07-Aug-2021Parashat Re'eh
Sun08-Aug-2021Rosh Chodesh Elul
Mon09-Aug-2021Rosh Chodesh Elul
Sat14-Aug-2021Parashat Shoftim
Sat21-Aug-2021Parashat Ki Teitzei
Sat28-Aug-2021Parashat Ki Tavo
Sat28-Aug-2021Leil Selichot
Sat04-Sep-2021Parashat Nitzavim
Mon06-Sep-2021Erev Rosh Hashana
Tue07-Sep-2021Rosh Hashana 5782
Wed08-Sep-2021Rosh Hashana II
Thu09-Sep-2021Tzom Gedaliah
Sat11-Sep-2021Parashat Vayeilech
Sat11-Sep-2021Shabbat Shuva
Wed15-Sep-2021Erev Yom Kippur
Thu16-Sep-2021Yom Kippur
Sat18-Sep-2021Parashat Ha'Azinu
Mon20-Sep-2021Erev Sukkot
Tue21-Sep-2021Sukkot I
Wed22-Sep-2021Sukkot II
Thu23-Sep-2021Sukkot III (CH''M)
Fri24-Sep-2021Sukkot IV (CH''M)
Sat25-Sep-2021Sukkot V (CH''M)
Sun26-Sep-2021Sukkot VI (CH''M)
Mon27-Sep-2021Sukkot VII (Hoshana Raba)
Tue28-Sep-2021Shmini Atzeret
Wed29-Sep-2021Simchat Torah
Sat02-Oct-2021Parashat Bereshit
Wed06-Oct-2021Rosh Chodesh Cheshvan
Thu07-Oct-2021Rosh Chodesh Cheshvan
Sat09-Oct-2021Parashat Noach
Sat16-Oct-2021Parashat Lech-Lecha
Sat23-Oct-2021Parashat Vayera
Sat30-Oct-2021Parashat Chayei Sara
Fri05-Nov-2021Rosh Chodesh Kislev
Sat06-Nov-2021Parashat Toldot
Sat13-Nov-2021Parashat Vayetzei
Sat20-Nov-2021Parashat Vayishlach
Sat27-Nov-2021Parashat Vayeshev
Sun28-Nov-2021Chanukah: 1 Candle
Mon29-Nov-2021Chanukah: 2 Candles
Tue30-Nov-2021Chanukah: 3 Candles
Wed01-Dec-2021Chanukah: 4 Candles
Thu02-Dec-2021Chanukah: 5 Candles
Fri03-Dec-2021Chanukah: 6 Candles
Sat04-Dec-2021Parashat Miketz
Sat04-Dec-2021Rosh Chodesh Tevet
Sat04-Dec-2021Chanukah: 7 Candles
Sun05-Dec-2021Rosh Chodesh Tevet
Sun05-Dec-2021Chanukah: 8 Candles
Mon06-Dec-2021Chanukah: 8th Day
Sat11-Dec-2021Parashat Vayigash
Tue14-Dec-2021Asara B'Tevet
Sat18-Dec-2021Parashat Vayechi
Sat25-Dec-2021Parashat Shemot