Advertisement

September 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

27th of Elul, 5781
Parashat Nitzavim

5

 

6

29th of Elul, 5781
Erev Rosh Hashana

7

1st of Tishrei, 5782
Rosh Hashana 5782

8

2nd of Tishrei, 5782
Rosh Hashana II

9

3rd of Tishrei, 5782
Tzom Gedaliah

10

 

11

5th of Tishrei, 5782
Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

12

 

13

 

14

 

15

9th of Tishrei, 5782
Erev Yom Kippur

16

10th of Tishrei, 5782
Yom Kippur

17

 

18

12th of Tishrei, 5782
Parashat Ha'Azinu

19

 

20

14th of Tishrei, 5782
Erev Sukkot

21

15th of Tishrei, 5782
Sukkot I

22

16th of Tishrei, 5782
Sukkot II

23

17th of Tishrei, 5782
Sukkot III (CH''M)

24

18th of Tishrei, 5782
Sukkot IV (CH''M)

25

19th of Tishrei, 5782
Sukkot V (CH''M)

26

20th of Tishrei, 5782
Sukkot VI (CH''M)

27

21st of Tishrei, 5782
Sukkot VII (Hoshana Raba)

28

22nd of Tishrei, 5782
Shmini Atzeret

29

23rd of Tishrei, 5782
Simchat Torah

30