Advertisement

July 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Pinchas

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Matot-Masei
Rosh Chodesh Av

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

18

Tish'a B'Av

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Eikev