Advertisement

November 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Kislev

6

Parashat Toldot

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vayetzei

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vayishlach

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Vayeshev

28

Chanukah: 1 Candle

29

Chanukah: 2 Candles

30

Chanukah: 3 Candles