Advertisement

August 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

11th of Av, 5780
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

18th of Av, 5780
Parashat Eikev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

25th of Av, 5780
Parashat Re'eh

16

 

17

 

18

 

19

 

20

30th of Av, 5780
Rosh Chodesh Elul

21

1st of Elul, 5780
Rosh Chodesh Elul

22

2nd of Elul, 5780
Parashat Shoftim

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

9th of Elul, 5780
Parashat Ki Teitzei

30

 

31