Advertisement

July 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

12th of Tamuz, 5780
Parashat Chukat-Balak

5

 

6

 

7

 

8

 

9

17th of Tamuz, 5780
Tzom Tammuz

10

 

11

19th of Tamuz, 5780
Parashat Pinchas

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

26th of Tamuz, 5780
Parashat Matot-Masei

19

 

20

 

21

 

22

1st of Av, 5780
Rosh Chodesh Av

23

 

24

 

25

4th of Av, 5780
Parashat Devarim
Shabbat Chazon

26

 

27

 

28

 

29

8th of Av, 5780
Erev Tish'a B'Av

30

9th of Av, 5780
Tish'a B'Av

31