Advertisement

October 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

14th of Tishrei, 5781
Erev Sukkot

3

15th of Tishrei, 5781
Sukkot I

4

16th of Tishrei, 5781
Sukkot II

5

17th of Tishrei, 5781
Sukkot III (CH''M)

6

18th of Tishrei, 5781
Sukkot IV (CH''M)

7

19th of Tishrei, 5781
Sukkot V (CH''M)

8

20th of Tishrei, 5781
Sukkot VI (CH''M)

9

21st of Tishrei, 5781
Sukkot VII (Hoshana Raba)

10

22nd of Tishrei, 5781
Shmini Atzeret

11

23rd of Tishrei, 5781
Simchat Torah

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

29th of Tishrei, 5781
Parashat Bereshit

18

30th of Tishrei, 5781
Rosh Chodesh Cheshvan

19

1st of Cheshvan, 5781
Rosh Chodesh Cheshvan

20

 

21

 

22

 

23

 

24

6th of Cheshvan, 5781
Parashat Noach

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

13th of Cheshvan, 5781
Parashat Lech-Lecha