Advertisement

Sat05-Jan-2019Parashat Vaera
Mon07-Jan-2019Rosh Chodesh Sh'vat
Sat12-Jan-2019Parashat Bo
Sat19-Jan-2019Parashat Beshalach
Mon21-Jan-2019Tu BiShvat
Sat26-Jan-2019Parashat Yitro
Sat02-Feb-2019Parashat Mishpatim
Tue05-Feb-2019Rosh Chodesh Adar I
Wed06-Feb-2019Rosh Chodesh Adar I
Sat09-Feb-2019Parashat Terumah
Sat16-Feb-2019Parashat Tetzaveh
Tue19-Feb-2019Purim Katan
Sat23-Feb-2019Parashat Ki Tisa
Sat02-Mar-2019Parashat Vayakhel
Sat02-Mar-2019Shabbat Shekalim
Thu07-Mar-2019Rosh Chodesh Adar II
Fri08-Mar-2019Rosh Chodesh Adar II
Sat09-Mar-2019Parashat Pekudei
Sat16-Mar-2019Parashat Vayikra
Sat16-Mar-2019Shabbat Zachor
Wed20-Mar-2019Ta'anit Esther
Wed20-Mar-2019Erev Purim
Thu21-Mar-2019Purim
Fri22-Mar-2019Shushan Purim
Sat23-Mar-2019Parashat Tzav
Sat30-Mar-2019Parashat Shmini
Sat30-Mar-2019Shabbat Parah
Sat06-Apr-2019Parashat Tazria
Sat06-Apr-2019Rosh Chodesh Nisan
Sat06-Apr-2019Shabbat HaChodesh
Sat13-Apr-2019Parashat Metzora
Sat13-Apr-2019Shabbat HaGadol
Fri19-Apr-2019Ta'anit Bechorot
Fri19-Apr-2019Erev Pesach
Sat20-Apr-2019Pesach I
Sun21-Apr-2019Pesach II
Mon22-Apr-2019Pesach III (CH''M)
Tue23-Apr-2019Pesach IV (CH''M)
Wed24-Apr-2019Pesach V (CH''M)
Thu25-Apr-2019Pesach VI (CH''M)
Fri26-Apr-2019Pesach VII
Sat27-Apr-2019Pesach VIII
Thu02-May-2019Yom HaShoah
Sat04-May-2019Parashat Achrei Mot
Sun05-May-2019Rosh Chodesh Iyyar
Mon06-May-2019Rosh Chodesh Iyyar
Wed08-May-2019Yom HaZikaron
Thu09-May-2019Yom HaAtzma'ut
Sat11-May-2019Parashat Kedoshim
Sat18-May-2019Parashat Emor
Sun19-May-2019Pesach Sheni
Thu23-May-2019Lag B'Omer
Sat25-May-2019Parashat Behar
Sat01-Jun-2019Parashat Bechukotai
Sun02-Jun-2019Yom Yerushalayim
Tue04-Jun-2019Rosh Chodesh Sivan
Sat08-Jun-2019Parashat Bamidbar
Sat08-Jun-2019Erev Shavuot
Sun09-Jun-2019Shavuot I
Mon10-Jun-2019Shavuot II
Sat15-Jun-2019Parashat Nasso
Sat22-Jun-2019Parashat Beha'alotcha
Sat29-Jun-2019Parashat Sh'lach
Wed03-Jul-2019Rosh Chodesh Tamuz
Thu04-Jul-2019Rosh Chodesh Tamuz
Sat06-Jul-2019Parashat Korach
Sat13-Jul-2019Parashat Chukat
Sat20-Jul-2019Parashat Balak
Sun21-Jul-2019Tzom Tammuz
Sat27-Jul-2019Parashat Pinchas
Fri02-Aug-2019Rosh Chodesh Av
Sat03-Aug-2019Parashat Matot-Masei
Sat10-Aug-2019Parashat Devarim
Sat10-Aug-2019Shabbat Chazon
Sat10-Aug-2019Erev Tish'a B'Av
Sun11-Aug-2019Tish'a B'Av
Sat17-Aug-2019Parashat Vaetchanan
Sat17-Aug-2019Shabbat Nachamu
Sat24-Aug-2019Parashat Eikev
Sat31-Aug-2019Parashat Re'eh
Sat31-Aug-2019Rosh Chodesh Elul
Sun01-Sep-2019Rosh Chodesh Elul
Sat07-Sep-2019Parashat Shoftim
Sat14-Sep-2019Parashat Ki Teitzei
Sat21-Sep-2019Parashat Ki Tavo
Sat21-Sep-2019Leil Selichot
Sat28-Sep-2019Parashat Nitzavim
Sun29-Sep-2019Erev Rosh Hashana
Mon30-Sep-2019Rosh Hashana 5780
Tue01-Oct-2019Rosh Hashana II
Wed02-Oct-2019Tzom Gedaliah
Sat05-Oct-2019Parashat Vayeilech
Sat05-Oct-2019Shabbat Shuva
Tue08-Oct-2019Erev Yom Kippur
Wed09-Oct-2019Yom Kippur
Sat12-Oct-2019Parashat Ha'Azinu
Sun13-Oct-2019Erev Sukkot
Mon14-Oct-2019Sukkot I
Tue15-Oct-2019Sukkot II
Wed16-Oct-2019Sukkot III (CH''M)
Thu17-Oct-2019Sukkot IV (CH''M)
Fri18-Oct-2019Sukkot V (CH''M)
Sat19-Oct-2019Sukkot VI (CH''M)
Sun20-Oct-2019Sukkot VII (Hoshana Raba)
Mon21-Oct-2019Shmini Atzeret
Tue22-Oct-2019Simchat Torah
Sat26-Oct-2019Parashat Bereshit
Tue29-Oct-2019Rosh Chodesh Cheshvan
Wed30-Oct-2019Rosh Chodesh Cheshvan
Sat02-Nov-2019Parashat Noach
Sat09-Nov-2019Parashat Lech-Lecha
Sat16-Nov-2019Parashat Vayera
Sat23-Nov-2019Parashat Chayei Sara
Thu28-Nov-2019Rosh Chodesh Kislev
Fri29-Nov-2019Rosh Chodesh Kislev
Sat30-Nov-2019Parashat Toldot
Sat07-Dec-2019Parashat Vayetzei
Sat14-Dec-2019Parashat Vayishlach
Sat21-Dec-2019Parashat Vayeshev
Sun22-Dec-2019Chanukah: 1 Candle
Mon23-Dec-2019Chanukah: 2 Candles
Tue24-Dec-2019Chanukah: 3 Candles
Wed25-Dec-2019Chanukah: 4 Candles
Thu26-Dec-2019Chanukah: 5 Candles
Fri27-Dec-2019Chanukah: 6 Candles
Sat28-Dec-2019Parashat Miketz
Sat28-Dec-2019Rosh Chodesh Tevet
Sat28-Dec-2019Chanukah: 7 Candles
Sun29-Dec-2019Rosh Chodesh Tevet
Sun29-Dec-2019Chanukah: 8 Candles
Mon30-Dec-2019Chanukah: 8th Day