Advertisement

March 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

25th of Adar I, 5779
Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

3

 

4

 

5

 

6

 

7

30th of Adar I, 5779
Rosh Chodesh Adar II

8

1st of Adar II, 5779
Rosh Chodesh Adar II

9

2nd of Adar II, 5779
Parashat Pekudei

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

9th of Adar II, 5779
Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

17

 

18

 

19

 

20

13th of Adar II, 5779
Ta'anit Esther
Erev Purim

21

14th of Adar II, 5779
Purim

22

15th of Adar II, 5779
Shushan Purim

23

16th of Adar II, 5779
Parashat Tzav

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

23rd of Adar II, 5779
Parashat Shmini
Shabbat Parah

31