Advertisement

February 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

27th of Sh'vat, 5779
Parashat Mishpatim

3

 

4

 

5

30th of Sh'vat, 5779
Rosh Chodesh Adar I

6

1st of Adar I, 5779
Rosh Chodesh Adar I

7

 

8

 

9

4th of Adar I, 5779
Parashat Terumah

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

11th of Adar I, 5779
Parashat Tetzaveh

17

 

18

 

19

14th of Adar I, 5779
Purim Katan

20

 

21

 

22

 

23

18th of Adar I, 5779
Parashat Ki Tisa

24

 

25

 

26

 

27

 

28