Advertisement

November 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Noach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Lech-Lecha

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayera

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Chayei Sara

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Kislev

29

Rosh Chodesh Kislev

30

Parashat Toldot