Advertisement

November 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

4th of Cheshvan, 5780
Parashat Noach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

11th of Cheshvan, 5780
Parashat Lech-Lecha

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

18th of Cheshvan, 5780
Parashat Vayera

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

25th of Cheshvan, 5780
Parashat Chayei Sara

24

 

25

 

26

 

27

 

28

30th of Cheshvan, 5780
Rosh Chodesh Kislev

29

1st of Kislev, 5780
Rosh Chodesh Kislev

30

2nd of Kislev, 5780
Parashat Toldot