Advertisement

January 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

28th of Tevet, 5779
Parashat Vaera

6

 

7

1st of Sh'vat, 5779
Rosh Chodesh Sh'vat

8

 

9

 

10

 

11

 

12

6th of Sh'vat, 5779
Parashat Bo

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

13th of Sh'vat, 5779
Parashat Beshalach

20

 

21

15th of Sh'vat, 5779
Tu BiShvat

22

 

23

 

24

 

25

 

26

20th of Sh'vat, 5779
Parashat Yitro

27

 

28

 

29

 

30

 

31