Advertisement

Sat06-Jan-2018Parashat Shemot
Sat13-Jan-2018Parashat Vaera
Wed17-Jan-2018Rosh Chodesh Sh'vat
Sat20-Jan-2018Parashat Bo
Sat27-Jan-2018Parashat Beshalach
Wed31-Jan-2018Tu BiShvat
Sat03-Feb-2018Parashat Yitro
Sat10-Feb-2018Parashat Mishpatim
Sat10-Feb-2018Shabbat Shekalim
Thu15-Feb-2018Rosh Chodesh Adar
Fri16-Feb-2018Rosh Chodesh Adar
Sat17-Feb-2018Parashat Terumah
Sat24-Feb-2018Parashat Tetzaveh
Sat24-Feb-2018Shabbat Zachor
Wed28-Feb-2018Ta'anit Esther
Wed28-Feb-2018Erev Purim
Thu01-Mar-2018Purim
Fri02-Mar-2018Shushan Purim
Sat03-Mar-2018Parashat Ki Tisa
Sat10-Mar-2018Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat10-Mar-2018Shabbat Parah
Sat17-Mar-2018Parashat Vayikra
Sat17-Mar-2018Rosh Chodesh Nisan
Sat17-Mar-2018Shabbat HaChodesh
Sat24-Mar-2018Parashat Tzav
Sat24-Mar-2018Shabbat HaGadol
Fri30-Mar-2018Ta'anit Bechorot
Fri30-Mar-2018Erev Pesach
Sat31-Mar-2018Pesach I
Sun01-Apr-2018Pesach II
Mon02-Apr-2018Pesach III (CH''M)
Tue03-Apr-2018Pesach IV (CH''M)
Wed04-Apr-2018Pesach V (CH''M)
Thu05-Apr-2018Pesach VI (CH''M)
Fri06-Apr-2018Pesach VII
Sat07-Apr-2018Pesach VIII
Thu12-Apr-2018Yom HaShoah
Sat14-Apr-2018Parashat Shmini
Sun15-Apr-2018Rosh Chodesh Iyyar
Mon16-Apr-2018Rosh Chodesh Iyyar
Wed18-Apr-2018Yom HaZikaron
Thu19-Apr-2018Yom HaAtzma'ut
Sat21-Apr-2018Parashat Tazria-Metzora
Sat28-Apr-2018Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sun29-Apr-2018Pesach Sheni
Thu03-May-2018Lag B'Omer
Sat05-May-2018Parashat Emor
Sat12-May-2018Parashat Behar-Bechukotai
Sun13-May-2018Yom Yerushalayim
Tue15-May-2018Rosh Chodesh Sivan
Sat19-May-2018Parashat Bamidbar
Sat19-May-2018Erev Shavuot
Sun20-May-2018Shavuot I
Mon21-May-2018Shavuot II
Sat26-May-2018Parashat Nasso
Sat02-Jun-2018Parashat Beha'alotcha
Sat09-Jun-2018Parashat Sh'lach
Wed13-Jun-2018Rosh Chodesh Tamuz
Thu14-Jun-2018Rosh Chodesh Tamuz
Sat16-Jun-2018Parashat Korach
Sat23-Jun-2018Parashat Chukat
Sat30-Jun-2018Parashat Balak
Sun01-Jul-2018Tzom Tammuz
Sat07-Jul-2018Parashat Pinchas
Fri13-Jul-2018Rosh Chodesh Av
Sat14-Jul-2018Parashat Matot-Masei
Sat21-Jul-2018Parashat Devarim
Sat21-Jul-2018Shabbat Chazon
Sat21-Jul-2018Erev Tish'a B'Av
Sun22-Jul-2018Tish'a B'Av
Sat28-Jul-2018Parashat Vaetchanan
Sat28-Jul-2018Shabbat Nachamu
Sat04-Aug-2018Parashat Eikev
Sat11-Aug-2018Parashat Re'eh
Sat11-Aug-2018Rosh Chodesh Elul
Sun12-Aug-2018Rosh Chodesh Elul
Sat18-Aug-2018Parashat Shoftim
Sat25-Aug-2018Parashat Ki Teitzei
Sat01-Sep-2018Parashat Ki Tavo
Sat01-Sep-2018Leil Selichot
Sat08-Sep-2018Parashat Nitzavim
Sun09-Sep-2018Erev Rosh Hashana
Mon10-Sep-2018Rosh Hashana 5779
Tue11-Sep-2018Rosh Hashana II
Wed12-Sep-2018Tzom Gedaliah
Sat15-Sep-2018Parashat Vayeilech
Sat15-Sep-2018Shabbat Shuva
Tue18-Sep-2018Erev Yom Kippur
Wed19-Sep-2018Yom Kippur
Sat22-Sep-2018Parashat Ha'Azinu
Sun23-Sep-2018Erev Sukkot
Mon24-Sep-2018Sukkot I
Tue25-Sep-2018Sukkot II
Wed26-Sep-2018Sukkot III (CH''M)
Thu27-Sep-2018Sukkot IV (CH''M)
Fri28-Sep-2018Sukkot V (CH''M)
Sat29-Sep-2018Sukkot VI (CH''M)
Sun30-Sep-2018Sukkot VII (Hoshana Raba)
Mon01-Oct-2018Shmini Atzeret
Tue02-Oct-2018Simchat Torah
Sat06-Oct-2018Parashat Bereshit
Tue09-Oct-2018Rosh Chodesh Cheshvan
Wed10-Oct-2018Rosh Chodesh Cheshvan
Sat13-Oct-2018Parashat Noach
Sat20-Oct-2018Parashat Lech-Lecha
Sat27-Oct-2018Parashat Vayera
Sat03-Nov-2018Parashat Chayei Sara
Thu08-Nov-2018Rosh Chodesh Kislev
Fri09-Nov-2018Rosh Chodesh Kislev
Sat10-Nov-2018Parashat Toldot
Sat17-Nov-2018Parashat Vayetzei
Sat24-Nov-2018Parashat Vayishlach
Sat01-Dec-2018Parashat Vayeshev
Sun02-Dec-2018Chanukah: 1 Candle
Mon03-Dec-2018Chanukah: 2 Candles
Tue04-Dec-2018Chanukah: 3 Candles
Wed05-Dec-2018Chanukah: 4 Candles
Thu06-Dec-2018Chanukah: 5 Candles
Fri07-Dec-2018Chanukah: 6 Candles
Sat08-Dec-2018Parashat Miketz
Sat08-Dec-2018Rosh Chodesh Tevet
Sat08-Dec-2018Chanukah: 7 Candles
Sun09-Dec-2018Rosh Chodesh Tevet
Sun09-Dec-2018Chanukah: 8 Candles
Mon10-Dec-2018Chanukah: 8th Day
Sat15-Dec-2018Parashat Vayigash
Tue18-Dec-2018Asara B'Tevet
Sat22-Dec-2018Parashat Vayechi
Sat29-Dec-2018Parashat Shemot