Advertisement

August 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

23rd of Av, 5778
Parashat Eikev

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

30th of Av, 5778
Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

12

1st of Elul, 5778
Rosh Chodesh Elul

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

7th of Elul, 5778
Parashat Shoftim

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

14th of Elul, 5778
Parashat Ki Teitzei

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31