Advertisement

July 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Tzom Tammuz

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Pinchas

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Rosh Chodesh Av

14

Parashat Matot-Masei

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

22

Tish'a B'Av

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

29

 

30

 

31