Advertisement

November 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

25th of Cheshvan, 5779
Parashat Chayei Sara

4

 

5

 

6

 

7

 

8

30th of Cheshvan, 5779
Rosh Chodesh Kislev

9

1st of Kislev, 5779
Rosh Chodesh Kislev

10

2nd of Kislev, 5779
Parashat Toldot

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

9th of Kislev, 5779
Parashat Vayetzei

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

16th of Kislev, 5779
Parashat Vayishlach

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30