Advertisement

Sun01-Jan-2017Chanukah: 8th Day
Sat07-Jan-2017Parashat Vayigash
Sun08-Jan-2017Asara B'Tevet
Sat14-Jan-2017Parashat Vayechi
Sat21-Jan-2017Parashat Shemot
Sat28-Jan-2017Parashat Vaera
Sat28-Jan-2017Rosh Chodesh Sh'vat
Sat04-Feb-2017Parashat Bo
Sat11-Feb-2017Parashat Beshalach
Sat11-Feb-2017Tu BiShvat
Sat18-Feb-2017Parashat Yitro
Sat25-Feb-2017Parashat Mishpatim
Sat25-Feb-2017Shabbat Shekalim
Sun26-Feb-2017Rosh Chodesh Adar
Mon27-Feb-2017Rosh Chodesh Adar
Sat04-Mar-2017Parashat Terumah
Thu09-Mar-2017Ta'anit Esther
Sat11-Mar-2017Parashat Tetzaveh
Sat11-Mar-2017Shabbat Zachor
Sat11-Mar-2017Erev Purim
Sun12-Mar-2017Purim
Mon13-Mar-2017Shushan Purim
Sat18-Mar-2017Parashat Ki Tisa
Sat18-Mar-2017Shabbat Parah
Sat25-Mar-2017Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat25-Mar-2017Shabbat HaChodesh
Tue28-Mar-2017Rosh Chodesh Nisan
Sat01-Apr-2017Parashat Vayikra
Sat08-Apr-2017Parashat Tzav
Sat08-Apr-2017Shabbat HaGadol
Mon10-Apr-2017Ta'anit Bechorot
Mon10-Apr-2017Erev Pesach
Tue11-Apr-2017Pesach I
Wed12-Apr-2017Pesach II
Thu13-Apr-2017Pesach III (CH''M)
Fri14-Apr-2017Pesach IV (CH''M)
Sat15-Apr-2017Pesach V (CH''M)
Sun16-Apr-2017Pesach VI (CH''M)
Mon17-Apr-2017Pesach VII
Tue18-Apr-2017Pesach VIII
Sat22-Apr-2017Parashat Shmini
Mon24-Apr-2017Yom HaShoah
Wed26-Apr-2017Rosh Chodesh Iyyar
Thu27-Apr-2017Rosh Chodesh Iyyar
Sat29-Apr-2017Parashat Tazria-Metzora
Mon01-May-2017Yom HaZikaron
Tue02-May-2017Yom HaAtzma'ut
Sat06-May-2017Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Wed10-May-2017Pesach Sheni
Sat13-May-2017Parashat Emor
Sun14-May-2017Lag B'Omer
Sat20-May-2017Parashat Behar-Bechukotai
Wed24-May-2017Yom Yerushalayim
Fri26-May-2017Rosh Chodesh Sivan
Sat27-May-2017Parashat Bamidbar
Tue30-May-2017Erev Shavuot
Wed31-May-2017Shavuot I
Thu01-Jun-2017Shavuot II
Sat03-Jun-2017Parashat Nasso
Sat10-Jun-2017Parashat Beha'alotcha
Sat17-Jun-2017Parashat Sh'lach
Sat24-Jun-2017Parashat Korach
Sat24-Jun-2017Rosh Chodesh Tamuz
Sun25-Jun-2017Rosh Chodesh Tamuz
Sat01-Jul-2017Parashat Chukat
Sat08-Jul-2017Parashat Balak
Tue11-Jul-2017Tzom Tammuz
Sat15-Jul-2017Parashat Pinchas
Sat22-Jul-2017Parashat Matot-Masei
Mon24-Jul-2017Rosh Chodesh Av
Sat29-Jul-2017Parashat Devarim
Sat29-Jul-2017Shabbat Chazon
Mon31-Jul-2017Erev Tish'a B'Av
Tue01-Aug-2017Tish'a B'Av
Sat05-Aug-2017Parashat Vaetchanan
Sat05-Aug-2017Shabbat Nachamu
Sat12-Aug-2017Parashat Eikev
Sat19-Aug-2017Parashat Re'eh
Tue22-Aug-2017Rosh Chodesh Elul
Wed23-Aug-2017Rosh Chodesh Elul
Sat26-Aug-2017Parashat Shoftim
Sat02-Sep-2017Parashat Ki Teitzei
Sat09-Sep-2017Parashat Ki Tavo
Sat16-Sep-2017Parashat Nitzavim-Vayeilech
Sat16-Sep-2017Leil Selichot
Wed20-Sep-2017Erev Rosh Hashana
Thu21-Sep-2017Rosh Hashana 5778
Fri22-Sep-2017Rosh Hashana II
Sat23-Sep-2017Parashat Ha'Azinu
Sat23-Sep-2017Shabbat Shuva
Sun24-Sep-2017Tzom Gedaliah
Fri29-Sep-2017Erev Yom Kippur
Sat30-Sep-2017Yom Kippur
Wed04-Oct-2017Erev Sukkot
Thu05-Oct-2017Sukkot I
Fri06-Oct-2017Sukkot II
Sat07-Oct-2017Sukkot III (CH''M)
Sun08-Oct-2017Sukkot IV (CH''M)
Mon09-Oct-2017Sukkot V (CH''M)
Tue10-Oct-2017Sukkot VI (CH''M)
Wed11-Oct-2017Sukkot VII (Hoshana Raba)
Thu12-Oct-2017Shmini Atzeret
Fri13-Oct-2017Simchat Torah
Sat14-Oct-2017Parashat Bereshit
Fri20-Oct-2017Rosh Chodesh Cheshvan
Sat21-Oct-2017Parashat Noach
Sat21-Oct-2017Rosh Chodesh Cheshvan
Sat28-Oct-2017Parashat Lech-Lecha
Sat04-Nov-2017Parashat Vayera
Sat11-Nov-2017Parashat Chayei Sara
Sat18-Nov-2017Parashat Toldot
Sun19-Nov-2017Rosh Chodesh Kislev
Sat25-Nov-2017Parashat Vayetzei
Sat02-Dec-2017Parashat Vayishlach
Sat09-Dec-2017Parashat Vayeshev
Tue12-Dec-2017Chanukah: 1 Candle
Wed13-Dec-2017Chanukah: 2 Candles
Thu14-Dec-2017Chanukah: 3 Candles
Fri15-Dec-2017Chanukah: 4 Candles
Sat16-Dec-2017Parashat Miketz
Sat16-Dec-2017Chanukah: 5 Candles
Sun17-Dec-2017Chanukah: 6 Candles
Mon18-Dec-2017Rosh Chodesh Tevet
Mon18-Dec-2017Chanukah: 7 Candles
Tue19-Dec-2017Rosh Chodesh Tevet
Tue19-Dec-2017Chanukah: 8 Candles
Wed20-Dec-2017Chanukah: 8th Day
Sat23-Dec-2017Parashat Vayigash
Thu28-Dec-2017Asara B'Tevet
Sat30-Dec-2017Parashat Vayechi