Advertisement

August 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

16th of Av, 5775
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

23rd of Av, 5775
Parashat Eikev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

30th of Av, 5775
Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

16

1st of Elul, 5775
Rosh Chodesh Elul

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

7th of Elul, 5775
Parashat Shoftim

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

14th of Elul, 5775
Parashat Ki Teitzei

30

 

31