Advertisement

Thu02-Jan-2014Rosh Chodesh Sh'vat
Sat04-Jan-2014Parashat Bo
Sat11-Jan-2014Parashat Beshalach
Thu16-Jan-2014Tu BiShvat
Sat18-Jan-2014Parashat Yitro
Sat25-Jan-2014Parashat Mishpatim
Fri31-Jan-2014Rosh Chodesh Adar I
Sat01-Feb-2014Parashat Terumah
Sat01-Feb-2014Rosh Chodesh Adar I
Sat08-Feb-2014Parashat Tetzaveh
Fri14-Feb-2014Purim Katan
Sat15-Feb-2014Parashat Ki Tisa
Sat22-Feb-2014Parashat Vayakhel
Sat01-Mar-2014Parashat Pekudei
Sat01-Mar-2014Shabbat Shekalim
Sun02-Mar-2014Rosh Chodesh Adar II
Mon03-Mar-2014Rosh Chodesh Adar II
Sat08-Mar-2014Parashat Vayikra
Thu13-Mar-2014Ta'anit Esther
Sat15-Mar-2014Parashat Tzav
Sat15-Mar-2014Shabbat Zachor
Sat15-Mar-2014Erev Purim
Sun16-Mar-2014Purim
Mon17-Mar-2014Shushan Purim
Sat22-Mar-2014Parashat Shmini
Sat22-Mar-2014Shabbat Parah
Sat29-Mar-2014Parashat Tazria
Sat29-Mar-2014Shabbat HaChodesh
Tue01-Apr-2014Rosh Chodesh Nisan
Sat05-Apr-2014Parashat Metzora
Sat12-Apr-2014Parashat Achrei Mot
Sat12-Apr-2014Shabbat HaGadol
Mon14-Apr-2014Ta'anit Bechorot
Mon14-Apr-2014Erev Pesach
Tue15-Apr-2014Pesach I
Wed16-Apr-2014Pesach II
Thu17-Apr-2014Pesach III (CH''M)
Fri18-Apr-2014Pesach IV (CH''M)
Sat19-Apr-2014Pesach V (CH''M)
Sun20-Apr-2014Pesach VI (CH''M)
Mon21-Apr-2014Pesach VII
Tue22-Apr-2014Pesach VIII
Sat26-Apr-2014Parashat Kedoshim
Mon28-Apr-2014Yom HaShoah
Wed30-Apr-2014Rosh Chodesh Iyyar
Thu01-May-2014Rosh Chodesh Iyyar
Sat03-May-2014Parashat Emor
Mon05-May-2014Yom HaZikaron
Tue06-May-2014Yom HaAtzma'ut
Sat10-May-2014Parashat Behar
Wed14-May-2014Pesach Sheni
Sat17-May-2014Parashat Bechukotai
Sun18-May-2014Lag B'Omer
Sat24-May-2014Parashat Bamidbar
Wed28-May-2014Yom Yerushalayim
Fri30-May-2014Rosh Chodesh Sivan
Sat31-May-2014Parashat Nasso
Tue03-Jun-2014Erev Shavuot
Wed04-Jun-2014Shavuot I
Thu05-Jun-2014Shavuot II
Sat07-Jun-2014Parashat Beha'alotcha
Sat14-Jun-2014Parashat Sh'lach
Sat21-Jun-2014Parashat Korach
Sat28-Jun-2014Parashat Chukat
Sat28-Jun-2014Rosh Chodesh Tamuz
Sun29-Jun-2014Rosh Chodesh Tamuz
Sat05-Jul-2014Parashat Balak
Sat12-Jul-2014Parashat Pinchas
Tue15-Jul-2014Tzom Tammuz
Sat19-Jul-2014Parashat Matot
Sat26-Jul-2014Parashat Masei
Mon28-Jul-2014Rosh Chodesh Av
Sat02-Aug-2014Parashat Devarim
Sat02-Aug-2014Shabbat Chazon
Mon04-Aug-2014Erev Tish'a B'Av
Tue05-Aug-2014Tish'a B'Av
Sat09-Aug-2014Parashat Vaetchanan
Sat09-Aug-2014Shabbat Nachamu
Sat16-Aug-2014Parashat Eikev
Sat23-Aug-2014Parashat Re'eh
Tue26-Aug-2014Rosh Chodesh Elul
Wed27-Aug-2014Rosh Chodesh Elul
Sat30-Aug-2014Parashat Shoftim
Sat06-Sep-2014Parashat Ki Teitzei
Sat13-Sep-2014Parashat Ki Tavo
Sat20-Sep-2014Parashat Nitzavim-Vayeilech
Sat20-Sep-2014Leil Selichot
Wed24-Sep-2014Erev Rosh Hashana
Thu25-Sep-2014Rosh Hashana 5775
Fri26-Sep-2014Rosh Hashana II
Sat27-Sep-2014Parashat Ha'Azinu
Sat27-Sep-2014Shabbat Shuva
Sun28-Sep-2014Tzom Gedaliah
Fri03-Oct-2014Erev Yom Kippur
Sat04-Oct-2014Yom Kippur
Wed08-Oct-2014Erev Sukkot
Thu09-Oct-2014Sukkot I
Fri10-Oct-2014Sukkot II
Sat11-Oct-2014Sukkot III (CH''M)
Sun12-Oct-2014Sukkot IV (CH''M)
Mon13-Oct-2014Sukkot V (CH''M)
Tue14-Oct-2014Sukkot VI (CH''M)
Wed15-Oct-2014Sukkot VII (Hoshana Raba)
Thu16-Oct-2014Shmini Atzeret
Fri17-Oct-2014Simchat Torah
Sat18-Oct-2014Parashat Bereshit
Fri24-Oct-2014Rosh Chodesh Cheshvan
Sat25-Oct-2014Parashat Noach
Sat25-Oct-2014Rosh Chodesh Cheshvan
Sat01-Nov-2014Parashat Lech-Lecha
Sat08-Nov-2014Parashat Vayera
Sat15-Nov-2014Parashat Chayei Sara
Sat22-Nov-2014Parashat Toldot
Sun23-Nov-2014Rosh Chodesh Kislev
Sat29-Nov-2014Parashat Vayetzei
Sat06-Dec-2014Parashat Vayishlach
Sat13-Dec-2014Parashat Vayeshev
Tue16-Dec-2014Chanukah: 1 Candle
Wed17-Dec-2014Chanukah: 2 Candles
Thu18-Dec-2014Chanukah: 3 Candles
Fri19-Dec-2014Chanukah: 4 Candles
Sat20-Dec-2014Parashat Miketz
Sat20-Dec-2014Chanukah: 5 Candles
Sun21-Dec-2014Chanukah: 6 Candles
Mon22-Dec-2014Rosh Chodesh Tevet
Mon22-Dec-2014Chanukah: 7 Candles
Tue23-Dec-2014Rosh Chodesh Tevet
Tue23-Dec-2014Chanukah: 8 Candles
Wed24-Dec-2014Chanukah: 8th Day
Sat27-Dec-2014Parashat Vayigash