Advertisement

Sat12-Jan-2013Rosh Chodesh Sh'vat
Sat26-Jan-2013Tu BiShvat
Sat09-Feb-2013Shabbat Shekalim
Sun10-Feb-2013Rosh Chodesh Adar
Mon11-Feb-2013Rosh Chodesh Adar
Thu21-Feb-2013Ta'anit Esther
Sat23-Feb-2013Shabbat Zachor
Sat23-Feb-2013Erev Purim
Sun24-Feb-2013Purim
Mon25-Feb-2013Shushan Purim
Sat02-Mar-2013Shabbat Parah
Sat09-Mar-2013Shabbat HaChodesh
Tue12-Mar-2013Rosh Chodesh Nisan
Sat23-Mar-2013Shabbat HaGadol
Mon25-Mar-2013Ta'anit Bechorot
Mon25-Mar-2013Erev Pesach
Tue26-Mar-2013Pesach I
Wed27-Mar-2013Pesach II
Thu28-Mar-2013Pesach III (CH''M)
Fri29-Mar-2013Pesach IV (CH''M)
Sat30-Mar-2013Pesach V (CH''M)
Sun31-Mar-2013Pesach VI (CH''M)
Mon01-Apr-2013Pesach VII
Tue02-Apr-2013Pesach VIII
Mon08-Apr-2013Yom HaShoah
Wed10-Apr-2013Rosh Chodesh Iyyar
Thu11-Apr-2013Rosh Chodesh Iyyar
Mon15-Apr-2013Yom HaZikaron
Tue16-Apr-2013Yom HaAtzma'ut
Wed24-Apr-2013Pesach Sheni
Sun28-Apr-2013Lag B'Omer
Wed08-May-2013Yom Yerushalayim
Fri10-May-2013Rosh Chodesh Sivan
Tue14-May-2013Erev Shavuot
Wed15-May-2013Shavuot I
Thu16-May-2013Shavuot II
Sat08-Jun-2013Rosh Chodesh Tamuz
Sun09-Jun-2013Rosh Chodesh Tamuz
Tue25-Jun-2013Tzom Tammuz
Mon08-Jul-2013Rosh Chodesh Av
Sat13-Jul-2013Shabbat Chazon
Mon15-Jul-2013Erev Tish'a B'Av
Tue16-Jul-2013Tish'a B'Av
Sat20-Jul-2013Shabbat Nachamu
Tue06-Aug-2013Rosh Chodesh Elul
Wed07-Aug-2013Rosh Chodesh Elul
Sat31-Aug-2013Leil Selichot
Wed04-Sep-2013Erev Rosh Hashana
Thu05-Sep-2013Rosh Hashana 5774
Fri06-Sep-2013Rosh Hashana II
Sat07-Sep-2013Shabbat Shuva
Sun08-Sep-2013Tzom Gedaliah
Fri13-Sep-2013Erev Yom Kippur
Sat14-Sep-2013Yom Kippur
Wed18-Sep-2013Erev Sukkot
Thu19-Sep-2013Sukkot I
Fri20-Sep-2013Sukkot II
Sat21-Sep-2013Sukkot III (CH''M)
Sun22-Sep-2013Sukkot IV (CH''M)
Mon23-Sep-2013Sukkot V (CH''M)
Tue24-Sep-2013Sukkot VI (CH''M)
Wed25-Sep-2013Sukkot VII (Hoshana Raba)
Thu26-Sep-2013Shmini Atzeret
Fri27-Sep-2013Simchat Torah
Fri04-Oct-2013Rosh Chodesh Cheshvan
Sat05-Oct-2013Rosh Chodesh Cheshvan
Sun03-Nov-2013Rosh Chodesh Kislev
Mon04-Nov-2013Rosh Chodesh Kislev
Wed27-Nov-2013Chanukah: 1 Candle
Thu28-Nov-2013Chanukah: 2 Candles
Fri29-Nov-2013Chanukah: 3 Candles
Sat30-Nov-2013Chanukah: 4 Candles
Sun01-Dec-2013Chanukah: 5 Candles
Mon02-Dec-2013Chanukah: 6 Candles
Tue03-Dec-2013Rosh Chodesh Tevet
Tue03-Dec-2013Chanukah: 7 Candles
Wed04-Dec-2013Rosh Chodesh Tevet
Wed04-Dec-2013Chanukah: 8 Candles
Thu05-Dec-2013Chanukah: 8th Day
Fri13-Dec-2013Asara B'Tevet