Advertisement

November 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

 

3

30th of Cheshvan, 5774
Rosh Chodesh Kislev

4

1st of Kislev, 5774
Rosh Chodesh Kislev

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

24th of Kislev, 5774
Chanukah: 1 Candle

28

25th of Kislev, 5774
Chanukah: 2 Candles

29

26th of Kislev, 5774
Chanukah: 3 Candles

30

27th of Kislev, 5774
Chanukah: 4 Candles