Advertisement

Thu05-Jan-2012Asara B'Tevet
Sat07-Jan-2012Parashat Vayechi
Sat14-Jan-2012Parashat Shemot
Sat21-Jan-2012Parashat Vaera
Wed25-Jan-2012Rosh Chodesh Sh'vat
Sat28-Jan-2012Parashat Bo
Sat04-Feb-2012Parashat Beshalach
Wed08-Feb-2012Tu BiShvat
Sat11-Feb-2012Parashat Yitro
Sat18-Feb-2012Parashat Mishpatim
Sat18-Feb-2012Shabbat Shekalim
Thu23-Feb-2012Rosh Chodesh Adar
Fri24-Feb-2012Rosh Chodesh Adar
Sat25-Feb-2012Parashat Terumah
Sat03-Mar-2012Parashat Tetzaveh
Sat03-Mar-2012Shabbat Zachor
Wed07-Mar-2012Ta'anit Esther
Wed07-Mar-2012Erev Purim
Thu08-Mar-2012Purim
Fri09-Mar-2012Shushan Purim
Sat10-Mar-2012Parashat Ki Tisa
Sat17-Mar-2012Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat17-Mar-2012Shabbat Parah
Sat24-Mar-2012Parashat Vayikra
Sat24-Mar-2012Rosh Chodesh Nisan
Sat24-Mar-2012Shabbat HaChodesh
Sat31-Mar-2012Parashat Tzav
Sat31-Mar-2012Shabbat HaGadol
Fri06-Apr-2012Ta'anit Bechorot
Fri06-Apr-2012Erev Pesach
Sat07-Apr-2012Pesach I
Sun08-Apr-2012Pesach II
Mon09-Apr-2012Pesach III (CH''M)
Tue10-Apr-2012Pesach IV (CH''M)
Wed11-Apr-2012Pesach V (CH''M)
Thu12-Apr-2012Pesach VI (CH''M)
Fri13-Apr-2012Pesach VII
Sat14-Apr-2012Pesach VIII
Thu19-Apr-2012Yom HaShoah
Sat21-Apr-2012Parashat Shmini
Sun22-Apr-2012Rosh Chodesh Iyyar
Mon23-Apr-2012Rosh Chodesh Iyyar
Wed25-Apr-2012Yom HaZikaron
Thu26-Apr-2012Yom HaAtzma'ut
Sat28-Apr-2012Parashat Tazria-Metzora
Sat05-May-2012Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sun06-May-2012Pesach Sheni
Thu10-May-2012Lag B'Omer
Sat12-May-2012Parashat Emor
Sat19-May-2012Parashat Behar-Bechukotai
Sun20-May-2012Yom Yerushalayim
Tue22-May-2012Rosh Chodesh Sivan
Sat26-May-2012Parashat Bamidbar
Sat26-May-2012Erev Shavuot
Sun27-May-2012Shavuot I
Mon28-May-2012Shavuot II
Sat02-Jun-2012Parashat Nasso
Sat09-Jun-2012Parashat Beha'alotcha
Sat16-Jun-2012Parashat Sh'lach
Wed20-Jun-2012Rosh Chodesh Tamuz
Thu21-Jun-2012Rosh Chodesh Tamuz
Sat23-Jun-2012Parashat Korach
Sat30-Jun-2012Parashat Chukat
Sat07-Jul-2012Parashat Balak
Sun08-Jul-2012Tzom Tammuz
Sat14-Jul-2012Parashat Pinchas
Fri20-Jul-2012Rosh Chodesh Av
Sat21-Jul-2012Parashat Matot-Masei
Sat28-Jul-2012Parashat Devarim
Sat28-Jul-2012Shabbat Chazon
Sat28-Jul-2012Erev Tish'a B'Av
Sun29-Jul-2012Tish'a B'Av
Sat04-Aug-2012Parashat Vaetchanan
Sat04-Aug-2012Shabbat Nachamu
Sat11-Aug-2012Parashat Eikev
Sat18-Aug-2012Parashat Re'eh
Sat18-Aug-2012Rosh Chodesh Elul
Sun19-Aug-2012Rosh Chodesh Elul
Sat25-Aug-2012Parashat Shoftim
Sat01-Sep-2012Parashat Ki Teitzei
Sat08-Sep-2012Parashat Ki Tavo
Sat08-Sep-2012Leil Selichot
Sat15-Sep-2012Parashat Nitzavim
Sun16-Sep-2012Erev Rosh Hashana
Mon17-Sep-2012Rosh Hashana 5773
Tue18-Sep-2012Rosh Hashana II
Wed19-Sep-2012Tzom Gedaliah
Sat22-Sep-2012Parashat Vayeilech
Sat22-Sep-2012Shabbat Shuva
Tue25-Sep-2012Erev Yom Kippur
Wed26-Sep-2012Yom Kippur
Sat29-Sep-2012Parashat Ha'Azinu
Sun30-Sep-2012Erev Sukkot
Mon01-Oct-2012Sukkot I
Tue02-Oct-2012Sukkot II
Wed03-Oct-2012Sukkot III (CH''M)
Thu04-Oct-2012Sukkot IV (CH''M)
Fri05-Oct-2012Sukkot V (CH''M)
Sat06-Oct-2012Sukkot VI (CH''M)
Sun07-Oct-2012Sukkot VII (Hoshana Raba)
Mon08-Oct-2012Shmini Atzeret
Tue09-Oct-2012Simchat Torah
Sat13-Oct-2012Parashat Bereshit
Tue16-Oct-2012Rosh Chodesh Cheshvan
Wed17-Oct-2012Rosh Chodesh Cheshvan
Sat20-Oct-2012Parashat Noach
Sat27-Oct-2012Parashat Lech-Lecha
Sat03-Nov-2012Parashat Vayera
Sat10-Nov-2012Parashat Chayei Sara
Thu15-Nov-2012Rosh Chodesh Kislev
Sat17-Nov-2012Parashat Toldot
Sat24-Nov-2012Parashat Vayetzei
Sat01-Dec-2012Parashat Vayishlach
Sat08-Dec-2012Parashat Vayeshev
Sat08-Dec-2012Chanukah: 1 Candle
Sun09-Dec-2012Chanukah: 2 Candles
Mon10-Dec-2012Chanukah: 3 Candles
Tue11-Dec-2012Chanukah: 4 Candles
Wed12-Dec-2012Chanukah: 5 Candles
Thu13-Dec-2012Chanukah: 6 Candles
Fri14-Dec-2012Rosh Chodesh Tevet
Fri14-Dec-2012Chanukah: 7 Candles
Sat15-Dec-2012Parashat Miketz
Sat15-Dec-2012Chanukah: 8 Candles
Sun16-Dec-2012Chanukah: 8th Day
Sat22-Dec-2012Parashat Vayigash
Sun23-Dec-2012Asara B'Tevet
Sat29-Dec-2012Parashat Vayechi