Advertisement

August 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

16th of Av, 5772
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

23rd of Av, 5772
Parashat Eikev

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

30th of Av, 5772
Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

19

1st of Elul, 5772
Rosh Chodesh Elul

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

7th of Elul, 5772
Parashat Shoftim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31