Advertisement

August 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

16th of Av, 5772
Shabbat Nachamu

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

30th of Av, 5772
Rosh Chodesh Elul

19

1st of Elul, 5772
Rosh Chodesh Elul

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31