Advertisement

November 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

18th of Cheshvan, 5773
Parashat Vayera

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

25th of Cheshvan, 5773
Parashat Chayei Sara

11

 

12

 

13

 

14

 

15

1st of Kislev, 5773
Rosh Chodesh Kislev

16

 

17

3rd of Kislev, 5773
Parashat Toldot

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

10th of Kislev, 5773
Parashat Vayetzei

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30